PI2BRD en PI3BRD Up and Running !

 

Op 9 januari 2007 is de toestemming ontvangen voor de Bredase relais PI2BRD en PI3BRD als vervanging van de relais PI2AMR en PI3AMR

Ze zijn deze dag meteen in de lucht gegaan.

 

Op onderstaande foto is weergegeven waar de relais staan opgesteld.

 

Klik op de foto voor de "BRD-link"

 

 

 

 

PI2AMR en PI3AMR relaisstations zijn uit de lucht.
Op maandag 23 oktober zijn de relaisstations definitief uit de lucht gegaan.

Omstreeks 15:00 uur is door PA0GTB "de stekker eruit getrokken" en zijn ze voor altijd het zwijgen opgelegd.

 

De stekker wordt door Cor PA0GTB eruit getrokken!!

 

De relais zijn uit de lucht gegaan
en gedemonteerd.

 ... --- ... Het demonteren van de antennes door Cor en Henk  ... --- ...

 

Hieronder enkele foto's uit de "AMR-tijd"

 

Links: Opstelling van relais en filters, rechts uitzicht over de "AMR-haven" vanaf het dak.

 

Foto links: Uitzicht richting noord met op de voorgrond de antennes en de koelinstallatie van AMER-9. Rechts richting west.

 

Foto: Vanuit een andere richting. Op de achtergrond is de liftopbouw met daarop de antennes te zien.

Hoogte NAP + 100 meter.

 

 

73

Henk Jenniskens, PE0SSB
 

Terug naar hoofdpagina